Wie helpt er mee?

Samen werken aan een groter doel. Om al de activiteiten in en om een kerk goed draaiende te houden, zijn veel vrijwilligers nodig. Sommige taken nemen veel tijd in beslag, andere weinig. Maar alle zijn belangrijk! Welke taak je ook op je neemt: het kost natuurlijk energie, maar je moet er ook energie van krijgen! We proberen een ieders talenten zo goed mogelijk te benutten. Waar ligt jouw passie?


  • Geldwervers. Dit zijn mensen die het leuk vinden om op allerlei manieren acties te bedenken en uit te voeren om zo de kas voor de herinrichting van De Hoeksteen te vullen. Opgave en informatie via verbouwing@hoeksteenamersfoort.nl.


  • Schoonmakers gezocht! Met de verbouwing is er in de gehele kerk veel stof terecht gekomen, daarom organiseren wij een grote schoonmaakactie. Deze staat gepland voor 9 en 10 maart  en start om 09:00 uur en we hopen die in anderhalve dag af te ronden. In de hal staat een bord waarop gemeenteleden zich kunnen melden om te assisteren bij deze grote schoonmaak. Best wel veel mensen hebben zich al aangemeld; staat uw naam er nog niet op dan kunt u deze er nog tot eind van deze week bijschrijven, we kunnen namelijk nog hulp gebruiken en vele handen maken licht werk! En... Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Wilt u bij uw aanmelding er even bij zetten wanneer u beschikbaar bent, zodat de Kerkrentmeester Harry het rooster kan maken. U kunt zich ook nog telefonisch aanmelden bij Harry en Joke Evenboer (033-472 17 55). De aanmelders ontvangen volgend weekend bericht wanneer hun inzet is gepland.

  • Kookliefhebbers gevraagd. Elke tweede donderdag van de maand verzorgen wij een gezellige maaltijd in De Hoeksteen. Lijkt het je leuk om mee te koken? Bel met Dini Hessing (033-4750711).


  • De Kinderdienst, voor kinderen van basisschoolleeftijd tijdens de reguliere kerkdiensten, is op zoek naar mensen die de verhalen uit de Bijbel aan de kinderen willen vertellen en er met hen over wil nadenken. Als leidraad gebruiken wij de methode van "Bonnefooi". Naast vertellen en met elkaar nadenken, spelen we een spel, of doen we een groepsopdracht, of gaan we iets maken. Ook bidden we met en voor elkaar. We werken in 2 of 3 groepen van ongeveer 7 kinderen en er is vooral leiding nodig voor de oudste groep. Je bent eens per maand aan de beurt en voorbereidingstijd behelst zo'n anderhalf uur. Er is 4 keer per jaar een vergadering en we verdelen de taken (voorzitter, penningmeester, projecten) met elkaar.


  • Maak je graag muziek en zou je het leuk vinden om een paar keer per jaar met het combo mee te spelen? Dan zijn we naar jou op zoek! Het combo is vooral op zoek naar een of meer pianisten, maar ook naar andere musici. Dus speel je cello, viool, fluit, gitaar, drum of wat dan ook, superleuk als jij het combo komt aanvullen! Meld je aan bij Wendy, wendygriffioen@hotmail.com.


  • Nieuwe leden gezocht voor Schrijfgroep De Hoeksteen. Wij bereiden schrijfacties, petities en kaartenacties voor voor Amnesty International en waar mogelijk voor Open Doors. Werkzaamheden: drie keer per jaar een schrijfactie voorbereiden en uitvoeren (kost ongeveer twee uur per keer). Vergaderen doen we niet. Wel organiseren we eens per jaar een gezellig etentje bij een van ons thuis. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Tineke Tissink, 033-4808523.

 

  • We zoeken gastheren en gastvrouwen die n keer per twee maanden s ochtends gastvrouw of gastheer willen zijn op zondagmorgen rond de kerkdienst in de Hoeksteen. Vr de dienst mensen verwelkomen en na de dienst bij de wellkomsttafel staan en eventuele vragen beantwoorden. Interesse? Geef dit dan even door aan Govert Buijs. 

  • Elke zondag na de kerkdienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten en elkaar te ontmoeten in de hal of zaal 2 onder het genot van een kopje koffie of thee of een glaasje limonade. Wil je je steentje eraan bijdragen dat we elkaar op deze manier kunnen ontmoeten? Geef je dan op voor de koffiedienst. Als we de groep vrijwilligers op peil kunnen houden is ieder gemiddeld vijf keer per jaar aan de beurt. Opgeven kan bij Willy Maat, 033 2852408, wmaat51@kpnmail.nl.

 

  • Medewerker Beamteam. Wie komt ons beamteam versterken? We hebben nog mensen nodig die zo af en toe (ongeveer 1 x per twee maanden) een PowerPoint presentatie maken. Als we tijdens de zondagmorgendienst willen blijven beamen dan is versterking hard nodig. Voor informatie kunt u terecht bij Arjan Tissink.

 

  • Wie wil het websiteteam komen versterken? Op termijn willen we onze website overzetten naar WordPress zodat hij ook op smartphones leesbaar is. Daarna willen we ook een Facebookpagina ontwikkelen. Zin om te helpen? Mail Ineke van Oosten.


Vacature Kerkrentmeester (KRM)

Gezocht: Een lid van de Hoeksteen die zich wil inzetten voor de Hoeksteen als lid van het college van kerkrentmeesters, niet van de kerkenraad. De visie op kerk-zijn van De Hoeksteen wordt gedragen door het christelijk geloof en de wens om kerk in de wijk willen zijn. De Hoeksteen heeft veel vrijwilligers die verschillende activiteiten ontplooien.

Gevraagd: Een kerklid die leiding kan/wil geven en ook samen met vrijwilligers de zorg voor het gebouw en verhuur het functioneren van de kerkelijke gemeente wil ondersteunen.

Taakbeschrijving:

De opsomming ven de beschreven taken is een globaal overzicht. De visie op de uitvoering van taken is dat de KRM samen met kerkelijk vrijwilligers het werk verrichten. Dus niet noodzakelijkerwijs zelf de taken uitvoert.

Beheerstaak:
Beheer de Hoeksteen (Kleine onderhoudsklussen)
Beheer de Hoeksteen: contact mogelijke huurders en offertes, bij verhuur altijd intake gesprek.
Rekeningen uitschrijven bij verhuur
Contracten op maken met huurders
Bij verhuur zo nodig regelen van vrijwilligers

Onderhoud
Contact aannemers, opvragen offertes en onderhandeling prijs
Contact schoonmaak bedrijf Voorneveld
Contact met H&S brandbeveiliging en aanwezig zijn bij controle 1 keer per jaar 2 uur
Contact bedrijf brand meld installatie en 1 keer per jaar aanwezig bij controle
Contact Mivro en aanwezig bij cv controle 1 keer per jaar 4 uur
Toezicht op eventueel door derden uit te voeren overig onderhoudswerk

Bijkomende taak:
Aansturen vrijwilligers kosters en glaswassingteam
Tuin verzorgen 3m2
Dakgoten reinigen 1 keer per jaar
Schilderen na eventueel vandalisme
doorgroei naar lid kerkenraad is mogelijk


Globale tijdsbesteding: 6 uur per week
Geboden: Prettige samenwerking met andere kerkrentmeesters.Diaken in De Hoeksteen

 

De diaconie van De Hoeksteen zoekt versterking.
Diakenen zijn helpers en doeners: met een open oog voor kwetsbare mensen, zij zijn vaak uitvoerend bezig.

 

1.  Als gemeenteleden hebben we allemaal de opdracht om in kerk en samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht is.

  Als diaken heb je hierbij een stimulerende en toerustende taak en schep je de mogelijkheden voor gemeenteleden, jong en oud, je ondersteunt hen en schakelt hen in.

  Als diaken inventariseer je ook de noden, zoals stille armoede, binnen de Hoeksteen en in de wijk Schothorst. Als dat nodig is help je met een bijdrage voor een concreet doel, soms wijs je mensen de weg naar andere instanties.

2.  Dankzij de collecteopbrengsten kunnen we als gemeente van Christus in praktijk functioneren. Met die opbrengsten houden we onze eigen kerk draaiende. En dankzij die opbrengsten kunnen we als kerk ook onze naaste in nood helpen, dichtbij en ver weg.

  Als diaken zorg je we ervoor dat er gecollecteerd wordt tijdens de kerkdiensten en dat gemeenteleden goed genformeerd worden over de bestemming van de collectes.


3.  Door het vieren van het Heilig Avondmaal vieren we als kerk de gemeenschap van Christus.

  Als diaken bereid je de viering van het avondmaal voor en help je bij de viering van het avondmaal in de gemeente

 

4.  Als diaken maak je deel uit van de kerkenraad die leiding geeft aan de Hoeksteen.

 

5.  De diakenen worden bij hun taken met raad en daad ondersteund door de diaconaal opbouwwerker die in dienst is van de Protestantse Gemeente Amersfoort en die ons ook als kerk op centraal niveau vertegenwoordigd.

6.  Een deel van de diaconale taken en het beheer gebeurt op centraal niveau van de Protestantse gemeente Amersfoort. Voorbeelden van acties die centraal geregeld worden zijn Kerst voor Iedereen, Vakantiegeld Delen en Sams Kledingactie.

  Afwisselen dragen we hieraan ons steentje bij.

  Ook voor mensen die wonen in verzorgingshuizen worden in Amersfoort kerkdiensten gehouden, enkele keren per jaar vertegenwoordigen we daar als diaken onze wijkkerk.

 

7.  Taken binnen de wijkdiaconie: Binnen de wijkdiaconie is er een

  Voorzitter

  Penningmeester

  Secretaris


Kijk ook eens op:

De speerpunten van de diaconie in het huidige koersplan van De Hoeksteen

https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/werken/diaken

https://pkn-amersfoort.nl/diaconie/

 

Dus, wil je meer weten over dit belangrijke en mooie stuk kerkenwerk? Zou je daarvoor wellicht jouw talenten willen inzetten? Dan praten we graag eens met je door. Mail diaconie@hoeksteenamersfoort.nl.


Joop Bos, Jan van Veluw en Corita Johannes