Wie doet wat?

Heel veel mensen, jong en oud, zetten zich enthousiast in voor het reilen en zeilen van de kerk. De meesten doen dat als vrijwilliger. Een enkele werkt als beroepskracht. De kerkenraad geeft leiding aan dat geheel.


Predikant

Sinds 4 september 2016 is ds. Marieke den Braber onze wijkpredikant.
Contact:  ds. Marieke den Braber of  06-27 152 946


Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen.


Visie, beleid en organisatie

Gijs de Raad

Contact: Voorzitter kerkenraad Hoeksteen


Kerkrentmeesters

Contact: Kerkrentmeesters Hoeksteen

Beheer en gebouwen; verhuur; budgettaire zaken

 

Penningmeester

Henk van de Kamp

Contact: Penningmeester Hoeksteen

Rekeningnummer wijkkas: NL18ABNA0553217135


Ledenadministratie

Kees Broer

Contact: Ledenadministratie Hoeksteen

 

Diaconie (wijkraad)

Contact: Corita Johannes Diaconie Hoeksteen
Rekeningnummer diaconie: NL94INGB 0004446263Scriba
Sonja Buter
Contact: Scriba Hoeksteen

Pastoraat

Via  wijkpredikant ds. Marieke den Braber of telefonisch via 06-27 152 946.

Indien er niet opgenomen wordt, spreek een bericht in op de voicemail.

U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Jeugd-ouderlingen

Annacarien Huisman-Visser, Martine Klasens


Seniorenpastoraat
Contact: Christel Eijkelenboom of  Gré Oost 033-4807851

Websiteonderhoud

Ineke van Oosten, Wanda Willemsen, Mieke de Haan en Klaas Rus
Contact: Beheer website Hoeksteen

 

'In de Kring' activiteiten

Contact: Martine Klasens Kringactiviteiten Hoeksteen


Klachten & Ongewenste intimiteiten

Vertrouwenspersonen: Rita Buijs of Corry Nap
Lees meer