Laatste nieuws over de revitalisering van ons kerkgebouw


Klik hier voor de verbouw-plannen.Laatste fase verbouw

De verbouw van het kerkgebouw nadert de voltooiing. Maar zoals altijd wegen de laatste loodjes het zwaarst. In ieder geval voor onszelf, want nu gaan we er echt een beetje last van krijgen. Komende week wordt de oude toiletgroep ontmanteld, het damestoilet is inmiddels al buiten gebruik gesteld. Een paar weken zullen we gezamenlijk, dames én heren, gebruik moeten maken van de nieuwe toiletgroep, en om daar te komen zult u uw weg moeten zoeken door de ‘bouwplaats’. Dat is even lastig misschien (excuus daarvoor). Maar anderzijds biedt het u natuurlijk wel de gelegenheid om alvast een indruk te krijgen van de nieuwe situatie!

Hulp gevraagd: De bouwvakkers leveren de nieuwbouw zoals dat heet ‘bezemschoon’ op. Maar er moet dan vervolgens wel even gesopt, geboend en gezeemd worden. Te beginnen met die nieuwe toiletgroep a.s. dinsdag. En daarvoor vragen wij uw hulp: wie graag met zeep en sop de helpende hand wil bieden kan zich melden bij de kerkrentmeesters Harry en Klaas.Gluren bij de buren?
De verbouw van onze Hoeksteen, die overigens in enorm tempo plaatsvindt, trekt de aandacht van onze buren. Mensen die al jaren vlak bij de kerk hadden gewoond maar er nog nooit binnen waren geweest, kwamen eens kijken wat hier allemaal gebeurde en willen beslist zien hoe het is als het klaar is. Ook via Indebuurt033 kwamen we in contact met groepen die graag van de Hoeksteen gebruik willen gaan maken. Ik mocht maandag enkele rondleiden en je merkt veel enthousiasme. Dus één doelstelling lijken we al te bereiken zelfs voordat het af is: We zijn echt al  beter zichtbaar in de wijk!


7 december 2017

Een paar foto's over de voortgang van de verbouwing, die grotendeels door twee mensen wordt verricht!


29 november 2017

Het dak gaat erop

De oude voordeur is verwijderd en de nieuwe binnenwanden zijn zo goed als alle aangebracht. Er ontbreekt nog een wand en dat is de tussenmuur tussen de nieuwe 1e toiletgroep en het nieuwe toekomstige beheerdersverblijf .
Het beheerdersverblijf/printerruimte bevindt zich na de oplevering direct aan de linkerzijde van de nieuwe entree.
De eerst stalen dak profielen zijn aangevoerd/aangebracht.
25 november 2017

De kerkrentmeesters steken ook de handen uit de mouwen

Vanmorgen is door de kerkrentmeesters de buitenmuur van de huidige toiletgroep gesloopt en de vrijkomende materialen zijn direct naar de stort afgevoerd.

De eerste duidelijke contouren zijn zichtbaar van de nieuwe zaal nu de binnenwanden deels zijn opgemetseld.

                               

22 november 2017

De kozijnen zijn geplaatst

De meeste kozijnen zijn inmiddels geplaatst en men is gestart met het aanbrengen van de eerste binnenmuren.
Volgens de planning  loopt deze activiteit door tot volgende week woensdag, 29 november.

Aanstaande zaterdag gaan de kerkrentmeesters uit kostenbesparing, ijs en weder dienende, de toiletmuur van de huidige toiletgroep met vereende krachten slopen. Vrees niet: het betreft vooralsnog enkel de buitenmuur – tenzij wij bij de sloop ernstig uitschieten.

De isolatiedeken van de binnenmuur van de toiletgroep komt mogelijk wel vrij te liggen, zodat het comfort qua warmte bij langdurig verblijf op het toilet mogelijk iets gaat verslechteren.


17 november 2017

De nieuwe vloer is gestort

Vanmorgen is er beton gestort. Dit kan nu het hele weekend uitharden. Volgende week wordt er gestart met de opbouw van de muren en de kozijnen van de nieuwe zaal, alsmede de eerste toiletgroep en de nieuwe beheerdersruimte waar straks ook het kopieerapparaat een plaats krijgt.
De buitenmuur van de huidige oude toiletgroep moet nog worden verwijderd, want in een later stadium komt hier de toegangsdeur naar de tweede toiletgroep. De doorsteek naar de puntzaal wordt ook de komende weken gerealiseerd.
De tweede toiletgroep wordt aangelegd nadat de eerste toiletgroep gereed is voor gebruik, zodat kerkgangers en huurders voorzien blijven van sanitaire voorzieningen en bij een sanitaire stop niet hoeven uit te wijken naar het verplaatsbare toilet op de bouwplaats.
In de opslagruimte achter de keuken is de kastenwand verwijderd en zijn de eerste contouren zichtbaar van een nieuw keukenblok. Ook is het grootste gedeelte van het zoldertje aangelegd, straks te bereiken met een vlizotrap.
14 november 2017

De fundering is klaar

Het werk vordert gestaag. De fundering is gereed en vandaag is de bouwput weer aangevuld. Eind van deze week zal de beg. grondvloer worden gelegd en vanaf volgende week worden de muren gemetseld.

Een strakke planning, die nog zonder problemen wordt gevolgd.
8 november 2017

De eerste contouren van het nieuwe gedeelte worden zichtbaar.


Met enige verbeeldingskracht zijn de eerste contouren zichtbaar van de nieuwbouw bij de Hoeksteen. Het contour van de nieuwe zaal is zichtbaar en de hal met de linker nieuwe toiletgroep.

De volgende stap is het storten van de werkvloer.
31 oktober 2017
De sloop is gestart

Gisteren inrichting bouwplaats, vandaag echte start van de werkzaamheden.

De Hoeksteen heeft voorlopig even geen ‘gezicht’ meer: de berging is gesloopt en de voordeur is niet meer bereikbaar. Dus voor een korte tijd is het net als in een dorp: loop gewoon achterom.

Morgen wordt de grond uitgegraven voor de nieuwe fundering en daarna kan het echte bouwen beginnen.


In de consistorie ligt een ordner met daarin – ter inzage voor iedereen – de bouwvergunningen en diverse mails met de aannemer over allerlei kleine beslissingen die hij nodig heeft voor de voortgang.

7 oktober 2017

De uitvoering kan beginnen

U hebt het natuurlijk al wel gehoord: de gemeente Amersfoort heeft – op veel kortere termijn dan verwacht – de omgevingsvergunning afgegeven die nodig is om de verbouw te realiseren. Inmiddels is ook de (wettelijke) bezwaarperiode verlopen zonder dat er bezwaren zijn ingebracht, en daarmee is de vergunning onherroepelijk geworden.

Ook over de condities voor de aankoop van de benodigde perceeltjes gemeentegrond is overeenstemming bereikt met de gemeente Amersfoort.

Met de aannemer, de fa. Bloemendal uit Leusden, waren wij er qua prijs en afwerkingsniveau al eerder uit. De opdracht is dan ook intussen verstrekt.

Kortom: aan alle formaliteiten is voldaan en de uitvoering kan beginnen.

De aannemer aan de slag

En dat gaat dan ook gebeuren want vanaf 30 oktober gaat de aannemer aan de slag.

Eerst zal de berging worden gesloopt. Vervolgens wordt de fundatie en vloer voor de uitbreiding aangebracht en zo zullen we langzaam maar zeker de nieuwbouw van entree, toiletgroep en nieuwe aanbouw zien verrijzen. Hoewel … ‘langzaam maar zeker’ is niet helemaal de goede term, want al na ca. 4 maanden zal de klus door de aannemer geklaard zijn, en zijn we zelf aan de beurt voor de inrichting.

Consequenties

Zulke bouwactiviteiten hebben natuurlijk wel de nodige consequenties voor het gebruik van het gebouw, immers ‘tijdens de verbouwing blijft de winkel open’.

Vanaf 30 oktober is de entree aan de voorzijde afgesloten en fungeert de nooduitgang aan de achterzijde als tijdelijke entree. Die toegang is niet al te breed, en het zou fijn zijn als u de helpende hand wil bieden wanneer er iemand in of uit wil die minder goed ter been is. En laat na de dienst als u koffie haalt bij de bar in de hal a.u.b. ‘vrije doortocht’ naar die tijdelijke uitgang.

De rijwielrekken aan de voorzijde zullen er tijdelijk niet zijn, maar er is stallingsmogelijkheid in de doorgang naast de Jumbo en wellicht tegen de bouwhekken. Zet uw fiets a.u.b. niet pal bij de tijdelijke entree tegen de muur.

Met de aannemer is afgesproken dat de huidige toiletten intact blijven totdat een deel van de nieuwe sanitaire groep functioneel is, dus binnen het gebouw zullen we voorlopig verder weinig merken van het werk dat aan de buitenzijde gebeurt.

Keuken

Ook met de geplande uitbreiding van de keuken wordt begonnen: dit werk is niet aan de aannemer opgedragen omdat wij ervan overtuigd zijn dat we die klus zelf best kunnen klaren. Als u daaraan een fysieke bijdrage zou willen leveren (twee rechterhanden óf alleen hand- en spandiensten, beide zeer welkom) kunt u zich melden bij Stijnco Woldendorp. Als wij gezamenlijk de schouders eronder zetten, dan zijn de Hoeksteners tot veel in staat, toch?

Financiën

Tenslotte nog een update van de financiën. Zoals eerder al uiteengezet wordt een belangrijk deel van de kosten wordt gedekt door geld van ‘buiten de Hoeksteen’. Voor een relatief beperkt bedrag doen wij een beroep op de gemeenteleden van De Hoeksteen: het streefbedrag is > € 15.000. Op dit moment staat de teller daarvan op bijna € 3.000. Dus nog ruim € 12.000 te gaan. Verder staat de kerkenraad open voor suggesties voor -al dan niet ludieke- acties die ons langzaam maar zeker tot het streefbedrag kunnen brengen (en gewoon overmaken mag natuurlijk ook altijd).


UITNODIGING

Op zondag 22 oktober a.s. zal, direct na de dienst, onder het motto ' we geven er een klap op' de aftrap voor de verbouwing plaatsvinden. Kort en krachtig, energiek en ludiek. Daarna kunt u onder het genot van een hapje en een drankje hierover napraten en eventuele vragen stellen aan de kerkenraadsleden.


Vragen over de verbouwing (in de meest brede zin) kunt u ook stellen per mail: verbouwing@hoeksteenamersfoort.nl .Update september 2017
Verbouwing en uitbreiding van De Hoeksteen

Op 21 augustus jl. heeft de Gemeente Amersfoort – veel sneller dan verwacht – de bouwvergunning verstrekt voor ‘het verbouwen en uitbreiden van het kerkgebouw en het kappen van 2 bomen’. Vanaf die datum geldt eerst nog gedurende 6 weken een stand-still-termijn, maar als er binnen die periode geen bezwaar tegen de verleende vergunning wordt gemaakt is die per 4 oktober 2017 onherroepelijk.

Het is de bedoeling dat snel na die datum met de daadwerkelijke verbouw wordt gestart. Aannemer Bloemendal uit Leusden is door de kerkrentmeesters gevraagd om de werkzaamheden voor te bereiden om zo mogelijk nog dit najaar de uitvoering te kunnen aanvangen.

Als kerkenraad willen we met elkaar als gemeente de schouders eronder zetten en u actief betrekken bij de verbouwing en wat daar voor nodig is. Wij vertrouwen op uw hartelijke medewerking om de realisatie van het plan tot een succes te maken. Wij houden het doel voor ogen: de kerkgemeenschap meer toegankelijk te maken voor de wijkbewoners en de interactie tussen de kerk en de wijk versterken.

Dat betekent dus dat er niet alleen voor de aannemer, maar ook voor ons als gemeenteleden  ‘werk aan de winkel’ is. Wij willen uit de gemeenteleden graag twee commissies in het leven roepen:

  • Een commissie Inrichting, die gaat brainstormen over de inrichting van de ruimtes in onze kerk na de verbouwing
  • Een commissie Geldwerving die initiatieven ontwikkelt om het resterende budget bijeen te brengen.

Wij denken bij beide commissies aan 3-4 gemeenteleden die met ondersteuning vanuit de kerkenraad er de schouders onder willen zetten. Heeft u dus kwaliteiten, talenten of gaven  op een van deze gebieden en wilt u deze inbrengen dan nodigen we u van harte uit om u te melden!

U kunt zich aanmelden bij de kerkrentmeesters.

De ‘keukengroep’ (van de maandelijkse maaltijd op donderdag) heeft aangegeven dat ze bijna niet kunnen wachten totdat de vernieuwde keuken tot hun beschikking zal staan. Om de kosten binnen de perken te houden hebben we fysieke handjes nodig voor de keukenuitbreiding en ook hiervoor kunt U zich melden bij de kerkrentmeesters. Er komt, als de planning verder bekend is, een overzicht van grote en kleine werkzaamheden die gedaan moeten worden zodat u een idee krijgt waarbij u kunt helpen. De een houdt nu eenmaal meer van slopen en de ander van glazen wassen als ze weer in de nieuwe kast kunnen!

Financiën

Uiteraard hebben we als kerkenraad de verwachting dat we met elkaar de financiering van dit project sluitend krijgen. In januari hebben de kerkrentmeesters bij de presentatie van het plan al gemeld dat het grootste deel van de bouwkosten wordt gedekt door een forse bijdrage van de Protestantse Gemeente Amersfoort PGA, een aanzienlijke subsidie van ‘buiten’ en door de wijkreserves. Om de financiering sluitend te krijgen moest toen nog een bedrag van € 15.000,- bijeen worden gebracht (dat is minder dan 10% van het totaal benodigde budget).

Bij de wijkactiebrief in april 2017 heeft de kerkenraad de gemeenteleden gevraagd om ook een financiële bijdrage te leveren voor de revitalisering/verbouwing. We zijn blij met de reacties die binnengekomen zijn: 1/6 deel van het benodigde geld is nu al binnen, waarvoor onze hartelijke dank! We gaan ervan uit dat we met elkaar en door het voeren van allerlei (minder of meer) ludieke acties de rest van het benodigde bedrag bij elkaar kunnen krijgen.

Misschien is het ook wel een beetje een éér om het kerkgebouw – dat 30 jaar oud is – een facelift te geven; de handen met elkaar uit de mouwen steken en samen het geld bij elkaar te brengen kan, wie weet, een manier zijn om te laten zien wat de kerk ons waard is!

U kunt dus de taak van die Commissie Geldwerving aanzienlijk verlichten door een financiële bijdrage te leveren op rekeningnummer NL18ABNA0553217135 onder vermelding “revitalisering Hoeksteen". (Bedenk dat die bijdrage bij uw aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar is onder de post ‘giften’ en dat u van de fiscus er dus mogelijk weer een stukje van terug krijgt).

Als  de definitieve vergunning voor de verbouwing binnen is gaan we dat uiteraard op een feestelijke manier vieren! We hopen dat dat feestje in oktober kan zijn en laten het u zo spoedig mogelijk weten als de datum bekend is.

 

Dus: als u kwaliteiten heeft op het gebied van meedenken over de inrichting van De Hoeksteen of als u ideeën heeft over hoe we het resterende bedrag bij elkaar kunnen brengen dan kunt u zich melden bij de kerkrentmeesters Harry Evenboer of Klaas Rus. (kerkrentmeesters@hoeksteenamersfoort.nl)

Ook als u praktisch mee wilt helpen bij de vernieuwing van de keuken kunt u zich met uw talent melden bij hen. Bel Corien Koele, 475-8531.

 

Als kerkenraad kijken we ernaar uit hoe we in 2018 in een vernieuwd gebouw met elkaar kunnen vieren en zingen en bidden en elkaar en mensen uit de wijk kunnen ontmoeten; wie weet wordt ons gebouw een beetje een ‘huiskamer van de wijk’. Daarmee kunnen we mede gestalte geven aan de opdracht van onze Heer om oog te hebben voor ieder uniek mens! 


Verbonden in die Heer,

De kerkenraad


PS: Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief dan kunt u die uiteraard kwijt bij alle leden van de kerkenraad of bij de scriba (scriba@hoeksteenamersfoort.nl)Update juli 2017: Vergunning is aangevraagd

Eind juli is bij de gemeente Amersfoort de zogenaamde 'omgevingsvergunning' voor het verbouwplan aangevraagd.

De stadsbouwmeester heeft het bouwplan (na een zeer kleine wijziging) inmiddels geaccordeerd.

We wachten in spanning op het vervolg van de procedure.


Overigens omvat de vergunningaanvraag alleen de wijzigingen die de presentatie van het kerkgebouw aan de buitenzijde betreffen.

Voor diverse aanpassingen binnen in het gebouw (keuken, sooz-ruimte) is geen vergunning nodig en daarmee hoeven dus ook niet te wachten.

Wie hieraan fysiek wil meehelpen kan zich melden bij één van de kerkrentmeesters.

En wie dat niet (meer) kan, maar toch een bijdrage wil leveren: het streefbedrag van het revitaliseringsfonds is nog (lang) niet bereikt!Update mei 2017

Voortgangsbericht revitalisering kerkgebouw.pdf 444.2KB 30 May 2017 09:46