Vespers

'In Beweging' - Programma Oecumenische Vesperdiensten 2017-2018

Dit seizoen vieren we weer zeven vesperdiensten op de tweede zondag van de maand in 'De Hoeksteen' om 17:00 uur. Het programmaboekje ligt in de kerk of u kunt het hieronder downloaden. Het jaarthema is 'In Beweging'. Het evangelie zet mensen in beweging, mensen staan op en volgen Jezus, gaan anders leven. In de hele Bijbel vinden we verhalen over mensen die in beweging komen, zoals Abraham, Mozes, Jona, Paulus. Maar het gebeurt ook hier en nu, mensen die iets bijzonders doen, opkomen tegen onrecht en armoede, vaak niet zonder risico. De vesperdiensten zijn meditatieve vieringen, er is ruimte voor stilte, lezen uit de schriften, zingen en muziek, gebeden.


Avondgebed
Een vesper is een avondgebed. Het is ontstaan uit de joodse eredienst, waarin het morgen- en avondgebed de voornaamste gebedsdiensten vormen.

De oorsprong hiervan ligt in de eredienst in de tempel, met haar morgen- , middag- en avondoffer. De synagoge sloot zich hierbij aan door op dezelfde tijden samenkomsten te houden voor het lezen uit de Thora en voor het gebed. In verschillende delen van de christelijke kerken - bijvoorbeeld in de Anglicaanse kerk - worden nog steeds dagelijks vespers of avondgebeden gehouden.


De oecumenische vesperdiensten in 'De Hoeksteen' putten uit deze tradities. De vieringen zijn meditatief: stilte, lezen uit de bijbel, gebeden, zingen en muziek. De cantorij van De Hoeksteen verleent haar medewerking aan de vieringen evenals muzikanten.


Programma Oecumenische Vesperdiensten  in De Hoeksteen 2017-2018

 

 

Datum

 

Thema

 

Voorganger

 

Voorbereiding

 

 

8 oktober 2017

17:00 uur

 

 

En maar lopen rond Jericho

 

Ds. Marieke den Braber

 

 

18 sept.  2017

Job van den Berg

 

12 november 2017

17:00 uur

 

 

Mensen van

de Weg

 

Ds. Rein van der Zwan

 

 

23 okt. 2017

Marijke van de Pol

 

17 december

2017

17:00 uur

 

(v.a. 16:00

sing along)

 

Christmas Carols zingen met Cantorij in

'De Bron '

 

 

 

Ds. Marijke van de Pol - liturg

 

 

 

Ingrid Petten

 

14 januari 2018

17:00 uur

 

 

In een ander licht

(Nicodemus ontmoet Jezus)

 

Ds. Titus Woltinge

 

 

 

11 dec. 2017

Hilly Bijma

 

11 februari 2018

17:00 uur

 

 

Ruth

 

Pastor Josephine van Pampus

 

 

22 januari 2018

Minke Bruning

 

11 maart 2018

17:00 uur

 

 

‘Ga in het schip, zegt Gij’

 

Mw. Marjan van Rooyen

 

 

19 februari 2018

Mieke Boonstra

 

8 april

2018

17:00 uur

 

 

wordt in overleg met Inloophuis later gekozen

 

 

Mw. Trudy Paus

(i.s.m. Inloophuis Schothorst)

 

 

19 maart 2018

Job van den Berg

 

13 mei

2018

17:00 uur

 

 

Heilige Onrust

 

Ds. Berend Borger

 

 

16 april 2018

Minke Bruning/ werkgroep

    

 


Download het programmaboekje hieronder. Hierin alle informatie over de achtergronden van de verschillende vieringen. Ook alle repetitiedata en contactgegevens zijn hierin te vinden.


Programmaboekje 2017-2018

Programmaboekje.pdf 4.2MB 15 Sep 2017 06:19