Toestemming mailcontact

De Hoeksteen benadert haar leden een paar keer per jaar met het verzoek om een financiŽle bijdrage te doen.

Want de kerk heeft vanzelfsprekend inkomsten nodig, om de kosten van predikant, gebouw en allerlei activiteiten te kunnen dekken.


Zo'n verzoek kan (traditioneel) per brief aan u worden gericht.

Maar u kunt er voor kiezen om een dergelijk verzoek voortaan per e-mail te ontvangen. Gemakkelijk voor u ťn voor ons !


Als u voor de mail-optie kiest, dan gelieve u hiernaast uw gegevens in te vullen en aan ons te versturen: zo beschikken wij over uw mailadres ťn geeft u toestemming om dat voor dit doel te gebruiken.

naam

adres

e-mailadres


telefoon
Contactgegevens

Wijkgemeente De Hoeksteen
Klaartje Donzepad 59
3813PZ Amersfoort

033-4807898 of 06-12645015


Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@hoeksteenamersfoort.nl

 Goedkeuring:


Ja, ik geef toestemming om mij voor financiŽle acties, zoals

  • Actie Kerkbalans,
  • Wijkactie De Hoeksteen
  • Revitaliseringsfonds kerkgebouw De Hoeksteen

te benaderen per e-mail, via het mailadres dat ik hierboven heb ingevuld.