Archief

 


november 2017

Gezellige gemeenteavond over Koersplan 2017-2021


Het nieuwe koersplan (hier te lezen en te downloaden) is tot stand gekomen door afgelopen jaar input te verzamelen tijdens gemeenteberaden en andere bijeenkomsten met gemeenteleden. Met die input zijn de verschillende ambtsdragers en commissies weer aan de slag gegaan, en daar is dit plan uit voortgekomen.


Op donderdagavond 9 november legde de kerkenraad dit concept aan de gemeente voor, om hen te vragen: is dit de koers waarop we inderdaad met elkaar willen varen de komende jaren? Andere tekstuele toevoegingen en aanpassingen kunt u tot uiterlijk dinsdag 14 november sturen aan: scriba@hoeksteenamersfoort.nl.


Zoals bij elke koers zullen we tussentijds regelmatig moeten bijhouden of we goed op koers liggen, of dat we wat moeten bijstellen. Daarom willen we dit plan elk halfjaar laten terugkomen tijdens de kerkenraadsvergadering, zodat we de koers goed in het oog blijven houden en tijdig kunnen bijsturen.

Wanneer grote koerswijzigingen nodig zijn, dan komen we natuurlijk weer bij u terug!

 

Na de gemeenteavond is het aan de kerkenraad om het koersplan vast te stellen. Het streven is om dit te doen in de vergadering van 16 november.Oktober 2017

Lectoren gestart

Vanaf zondag 15 oktober worden de lezingen uit de bijbel verzorgd door een groep gemeenteleden. Zij heten lectoren. Optimistisch hoopten we er uiteindelijk 10 te vinden. Maar er was zoveel enthousiasme dat we zijn gestart met een groep van 12. Geweldig!
Bevlogen en geconcentreerd hebben we een avond geoefend met elkaar, en tips gegeven. Het zal in het begin soms nog wel even wennen zijn, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt. Zijn er vragen of opmerkingen over de lectoren, dan kun je die kwijt bij de tijdelijk coördinator van de lectoren, ds. Marieke den Braber.


October 2017

Kerkdiensten worden iets anders

Vanaf zondag 15 oktober zullen we een aantal dingen net wat anders gaan doen in de kerkdiensten. Dat is de uitkomst van het gesprek dat we in het eerste halfjaar van dit jaar met elkaar hadden.


Het belangrijkste

Uit die gesprekken kwam dat er drie dingen voor jong en oud heel belangrijk zijn in een kerkdienst: Woord van God, Muziek en Gebed. De manier waarop we daarmee omgaan verschilt per persoon, en dus ook per kerkdienst.


Veranderingen

Sommige dingen in onze diensten doen we al lang, en blijven we ook zo doen. Andere dingen gaan we wat anders doen, bijvoorbeeld: gemeente-leden gaan (weer) de bijbellezingen doen, kinderen vragen we mee te doen met de collecte, en bij de evangelielezing gaan we niet meer staan.

Dat we gingen staan, was uit eerbied, maar in de loop van de tijd is die betekenis en het gevoel dat erbij hoort, voor de meesten verloren gegaan. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om te blijven zorgen dat de lezingen goed verzorgd worden gedaan, en met eerbied en respect, maar niet meer te gaan staan. Dat zal voor sommigen een gemis zijn, voor anderen juist niet. We gaan het met elkaar ervaren.


Uitproberen

In de diensten zullen we ook af en toe iets anders uitproberen. Steeds is daarna de mogelijkheid om te vertellen wat u ervan vond. En na een half jaar kijken we hoe dit iedereen bevalt. Zo nodig passen we dan de keuzes weer aan.


Achtergrond

Hier treft u een uitvoeriger plan aan voor de toekomst. Hier staat ook een overzicht van alle opmerkingen over de eredienst die in de maanden maart t/m mei door onze dominee zijn verzameld.

De kerkenraadOctober 2017

Klussen!Op zaterdag 7 oktober is er flink geklust in en rond de kerk. Buiten werd gesnoeid en gezaagd om te zorgen dat de aannemer vanaf eind oktober aan de slag kan met de verbouwing van de kerk.Binnen werd hard verder geklust aan de SooZ.


October 2017

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Henk Schenk, Christel EijkelenboomGijs de Raad, Lammy Woldendorp

Zondag 8 oktober namen we afscheid van Henk Schenk als voorzitter van de kerkenraad, Christel Eijkelenboom als scriba en Wilma Koolstra als missionair ouderling.

Omdat Wilma op vakantie was, nemen we van haar op een later moment nog afscheid. Maar Henk en Christel werden in de dienst hartelijk bedankt voor hun inzet, talenten en tijd.


In dezelfde dienst mochten we Gijs de Raad bevestigen als voorzitter, Sonja Buter als scriba en Lammy Woldendorp als ouderling. We zijn dankbaar dat zij zich willen inzetten om samen de kerk mee te dragen en te leiden.
September 2017

Kamram heeft een baan!

Een tijdje geleden schreven we hier over Kamram. Een man die in Nederland is komen wonen omdat in zijn eigen land het te onveilig was.
Hij wilde dolgraag ook zijn vrouw laten overkomen, maar daar zijn allerlei voorwaarden aan verbonden. Kamram begon letterlijk op straat, en met niets. Maar hij heeft zijn enorme best gedaan en binnen korte tijd een huis en werk gevonden. Die baan was alleen niet voor ‘vast’, en dat is wel iets dat de IND vereist.

Het is hem nu toch gelukt een langdurig contract te krijgen voor zijn werk, en daarmee heeft hij aan alle voorwaarden voldaan! De papieren zijn op de post naar de IND en we hopen heel erg met Kamram dat nu de laatste hobbel is genomen om zijn vrouw eindelijk weer in de armen te kunnen sluiten!


september 2017

Kerkproeverij

In Engeland is het begonnen als 'Back to Church Sunday' en in Nederland begint het dit jaar ook, onder de naam 'Kerkproeverij. Ook als Hoeksteen gaan we meedoen.

Waarom eigenlijk? Het blijkt dat veel mensen wel geïnteresseerd zijn in geloof, maar moeilijk nog over de drempel komen, en zeker niet alleen! Maar als men weet dat er veel meer nieuwe mensen komen, dan wordt het een stuk makkelijker.
Daarom is het ook belangrijk om aan te sluiten bij de landelijke campagne waardoor we automatisch al een stuk reclame krijgen.
Op deze pagina gaan we steeds wat verder vertellen over de Kerkproeverij, want het vraagt ook wat van ons als Hoeksteners. Bent u al nieuwsgierig geworden? Veel informatie is te vinden op www.raadvankerken.nl.

Wat kunnen we nu al doen om de Kerkproeverij op zondag 10 september tot een succes te maken?
Mensen nodigen mensen uit, niet een kerkgebouw. Zou het niet leuk zijn om een aantal posters te maken met daarop iemand van De Hoeksteen met een tekst? Bijvoorbeeld: Ik kom in De Hoeksteen omdat... En dat hoeft niet hoogdravend te zijn. We kunnen de posters dan in de kerk ophangen zodat ook toevallige bezoekers zien wat hier zoal gebeurt. Echt iets voor jou? Graag aanmelden bij Marieke, 06-27 152 946.

Hoe was jouw eerste keer?  En dan bedoel ik natuurlijk de eerste keer dat u in De Hoeksteen kwam. Het is misschien al jaren terug maar probeer het u even te herinneren...
Voelde u zich als een vreemde eend in de bijt? Werd u opgemerkt door iemand and wie sprak u aan?
Goed om te proberen ons dat weer voor de geest te halen en dan ons in te leven hoe het is voor een wildvreemde.
We hebben trouwens een 'mystery' gast uitgenodigd. Die komt in de komende weken eens kijken hoe het is om als nieuwsgierige De Hoeksteen in te gaan. Misschien zit hij of zij komende zondag wel naast u!
Begin september komt de gast vertellen hoe dat was...

Een waar gebeurd verhaaltje van een aanglicaanse bisschop. Op een vakantie besluit de bisschop zondags naar één van zijn parochiekerken te gaan. Hij neemt plaats op een van de achterste banken. Na enige tijd wordt hij door een man op zijn schouder geklopt en hij hoort hem zeggen, 'Excuse me sir, you are sitting in MY seat.' De bisschop draait zich om en de man ziet nu het  'priesterboordje' en kan slechts zeggen, 'Oh whoops...!'

Vijf redenen om WEL iemand uit te nodigen voor de Kerkproeverij op 10 september 2017:
1. Ik gun het mijn vriend(in) wat ik zelf vind en beleef in de kerk.
2. Mijn taak is uitnodigen, niet zorgen dat iemand komt.
3. Nee voor de uitnodiging is niet nee tegen mij als persoon.
4. Wie wil nou geen 'blijde boodschap' horen?
5. Het zou zomaar eens 'Ja, leuk!' kunnen zijn als antwoord.

Als laatste voor de vakantie een puzzel.
We gebruiken in onze kerk veel woorden die voor buitenstaanders niet zo begrijpelijk zijn. Op 10 september moeten we die dus in de dienst vermijden. Hieronder volgt een lijstje met woorden; voor u en jou de puzzel om hedendaagse alternatieven te bedenken. Stuur uw/jouw oplossing op naar onze dominee, predikant@hoeksteenamersfoort.nl. Op 3 september zullen we de mooiste vondsten publiceren en is er een prijs voor de mooiste of leukste oplossing. De woorden zijn: diaconie, genade, zegenen, Heilige Geest, ontferming, voorbede, lofzang, kyrie, psalm. Succes allemaal en fijne vakantie!

Kick-Off Kerkproeverij

Om deze eerste Kerkproeverij in te wijden, organiseert de Raad van Kerken Nederland op vrijdag 1 sepember 2017 om 11 uur een feestelijk programma op het terrein van de St. Joriskerk, Hof 1 in Amersfoort. Tot 11.30 vindt er een kort programma plaats waarbij de media-priester Roderick Vonhögen enkele gesprekken voert en het geheel loopt uit op een koffie-met-taart moment, met een speciale Kerkproeverij-taart gebakken door de winnares van Heel Holland Bakt 2016, Annemarie Pronk. Ook voorbijgangers en bezoekers van de vrijdagse Amersfoorts weekmarkt worden dan uitgenodigd om van de lekkernij te proeven.


Het is de bedoeling dat deze bijeenkomst landelijke publiciteit genereert; de pers zal erbij zijn om verslag te doen. We willen graag laten zien dat Kerkproeverij een samenwerking is die breed gedragen wordt in kerkelijk Nederland. Dus het is van belang dat zoveel mogelijk van ons ons gezicht laten zien en daarmee onderstrepen dat we de campagne belangrijk vinden.


Kijk voor meer informatie op www.raadvankerken.nl en www.kerkproeverij.nl.


Mystery Guests zijn positief!

De twee mystery guests zijn geweest op zondag 10 september. Ze voelden zich welkom en gezien, en werden door verschillende mensen aangesproken.  Het viel hun op dat er veel mensen van verschillende leeftijden waren. Ze vonden de dienst mooi en duidelijk, vooral het kyriegebed als ‘gebed voor de wereld’ sprak hen aan. Ze voelen zich zelf wel het meest aangesproken als het wat persoonlijker en informeler overkomt. Ze vonden de interactie met de mensen goed, dat missen ze elders wel eens: dat mensen de kans kregen een gebedsonderwerp te noemen, en uitgenodigd werden mee te doen met het kinderlied en anderszins actief betrokken werden. De betrokkenheid op de buurt merkten ze ook op. Het enige minpuntje dat ze noemden: de ruimte om koffie te drinken, die was te krap en benauwd (de verbouwing van de hal is dus een goede keuze!). Al met al vonden ze het een plezierige ervaring. Wat voor ons een opsteker is, en een stimulans om een andere zondag net zo welkom te zijn als afgelopen week!
Herman Koolstra en Marieke den Braber 

Oude woorden in een nieuw jasje

In de aanloop naar de Kerkproeverij vroegen we om oude woorden in een nieuw jasje te steken. Er kwamen veel reacties, en die hebben in de kerk gehangen.
Hieronder het lijstje van degene die jullie het meeste uitkozen:

 • Lofzang - Samen Gods grootheid uiten in een lied
 • Kyriegebed - Het lijden van mensen wereldwijd uitspreken tegenover God
 • Genade - Gods aanbod tot herkansing voor alle mensen
 • Zegenen - Teken: God is met je
 • Heilige Geest - Als de lucht in een ballon, je ‘kan’ het voelen, maar ziet het niet
 • Ontferming - In een liefdevolle houding iemand bij de hand nemen
 • Voorbede - Aandacht vragen voor
 • Psalm - David’s greatest hits
 • Diaconie - Zorgen en delen
Iedereen bedankt voor het insturen en meedenken!

Herman Koolstra en Marieke den Braber


juli 2017

Gijs de Raad en Christel Eijkelenboom doen twee weken vrijwilligerswerk op de Filipijnen.

Dit is hun verslag.

15 juli 2017. Over een langverwachte aardbeving en een onverwachte overstroming (onder andere)...
Beste allemaal,
Misschien hebben jullie begin juli gehoord dat een eiland van de Filipijnen getroffen is door een aardbeving. De eilandengroep ligt op een breuklijn en dat merken ze hier dus soms letterlijk. Daarom gingen gistermiddag vier uur de sirenes om te oefenen. Want het is nationale rampenbestrijdigsmaand! Iedereen verliet in 45 seconden het gebouw en moest wachten tot het sein kwam dat we weer naar binnen konden. Je maakt nog eens wat mee!
Minder verwacht was dat ik vannacht toen ik uit bed stapte ineens in een paar centimeter water stond. Er was een aansluiting met deRegen in Batangas waterleiding losgeschoten en een aantal kamers was daardoor onder komen te staan. Met vereende krachten hebben we het water eruit geschept, gedweild en opgedept. Gelukkig hadden we niet veel kwetsbare dingen op de grond staan. Alleen mijn net nieuwe Engelse bijbel dreef rond. Daar is geen redden meer aan.

Batangas
Donderdag reisden we met de bus naar Batangas, ten zuiden van Manilla, een rit van 3,5 uur (dat is voor hier kort...). We werden er zeer hartelijk ontvangen en hebben de mensen daar uitgebreid gesproken. Het is een groep die bestaat uit zes Filipino's en één verfilipijnste Amerikaan die een christelijke leefgemeenschap aan het opbouwenShepherd's Home in opbouw zijn, letterlijk en figuurlijk. In de Filipijnen zijn er veel voorgangers die veel bijbelkennis hebben maar niet zo veel mensen met kennis van hun eigen hart. In een proces van een aantal jaren hebben ze geleerd om met elkaar te leven vanuit een houding van elkaar dienen en aanvaarden en met elkaar leven ("servant leadership"). Ze hebben begin dit jaar een stuk land gekocht in de 'middle of nowhere' - de weg houdt er letterlijk op. Ze hebben inmiddels een aantal huizen staan en een 'community centre' met kapel. Er is nog een gebouw met slaapgelegenheid in aanbouw en ze zijn het land bewoonbaar aan het maken. Ze laten zich onder andere inspireren door Henri Nouwen die de weg naar binnen altijd ook weer combineert met de weg naar buiten. Anders wordt het navelstaren of in de overactiestand staan.
Het waren inspirerende gesprekken. We zouden best willen dat we binnen onze eigen geloofsgemeenschap meer van dat soort gesprekken konden voeren met elkaar!

Vanmiddag waren we in een 'squatter area', een sjieke naam voor een sloppenwijk. We waren in een kleine geloofsgemeenschapFreedom Park Bible Church, Manilla waar ongeveer 15 mensen hun vrije zaterdagmiddag besteedden aan workshops van Gijs (wat een lastig uit te spreken naam is) en Christel. Op de vraag, Waar denk je aan als het gaat om trauma? kwamen onder andere de volgende antwoorden: aardbeving, brand, overstroming, moord, overvallen, (fysiek) misbruik. Waarmee gelijk duidelijk is met welke heftige zaken deze mensen soms te maken hebben. Gijs heeft een workshop gegeven over omgaan met trauma en op verzoek van de voorganger heb ik een korte sollicitatietraining gegeven. We werden ook daar warm ontvangen. En een aantal mensen kwam nog even napraten of nog wat zeggen of vragen. Natuurlijk moest er ook een staatsieportret bij!

Kortom, het waren dagen vol met indrukken. Morgen hebben we onze eerste vrije dag. En daar hebben we zin in.

We danken jullie voor het meeleven en het meebidden. Warme groeten uit een regenachtig Manilla van Gijs en Christel.

19 juli 2017. De niks-mensen
Beste allemaal,
Groeten uit een nat Manilla! Het regent - alweer - maar wij zitten gelukkig droog en hebben tijd om jullie bij te praten over onze tweede week hier.

Global Commission Fellowship North
Zondag zijn we 'gewoon' naar de kerk geweest. Het is een kerk met 95% Filipino's uit de middenklasse (denken we, gezien de kleding). Het leek wel een beetje op een dienst in De Hoeksteen, met dit verschil dat als de dienst begint er bijna nog niemand is! De eerste 15 minuten komen de mensen binnen druppelen. Er kwamen denk ik zo'n 100 mensen, maar ze hebben twee diensten per ochtend. Een voorganger die preekt vanaf een iPad en tijdens de preek ook Youtube-filmpjes laat zien, een lezing uit de bijbel, gebed, collecte (voor de preek!)...
En één keer per maand hebben ze vijf-minutengesprekjes tijdens de dienst: je krijgt een papiertje met twee suggesties erop voor gespreksvragen en daar ga je over praten met je buurman/vrouw. Op de beamer zie je een soort zandloper terugtikken naar 0. 't Was leuk om zo een onbekend iemand te spreken.
Wat absoluut anders was, is dat na afloop iedereen hups gelijk weer naar huis gaat. Dat is bij ons - gelukkig - toch anders! Ook krijg je voor de dienst een soort samenvatting van de preek waarop je dingen kunt aanvullen, invullen of opschrijven.

De NIKS mensen
Maandag spraken we een jong Duits koppel dat twee jaar in een klein dorpje heeft gewoond op een ander eiland. Ze waren hier voor een paar dagen voordat ze voor verlof terug zouden vliegen naar Duitsland. Ze vertelden dat de naam van de stam/bevolkingsgroep ('Waray-Waray') letterlijk 'niets-niets' betekent. En een deel van de mensen voelt zich ook zo: laag zelfbeeld, niets waard. Ze hadden het leven daar gedeeld en ook mogen zien hoe mensen die gingen geloven zich ervan bewust werden dat ze voor God (en voor mensen) wel waardevol zijn. Het Duitse stel probeert na te denken over hoe je je kunt verhouden tot de vraag, Waar is God? in deze armoede en in deze ellende? Dit is in het Duits een stukje van hun antwoord:Een sloppenwijk
Die Frage is nicht Wo ist Er, sondern Wo sind wir? Wo bist du? Und sehe ich zu oder lasse ich zu dass am Ende des Tages meine eigene Frage zu mir spricht; was am Ende bleibt, ist die Frage, wo du bist.
(De vraag is niet, Waar is Hij, maar Waar zijn wij? Waar ben jij? En kijk ik toe, of laat ik toe dat aan het eind der dagen mijn eigen vraag tot mij speekt; wat aan het eind blijft is de vraag, waar jij bent.)

M-ministry
Gisteren hebben we uitgebreid gepraat met iemand die in de Moslim sloppenwijk werkt. Ze hebben daar een 'community centre' waar inwoners kunnen komen voor cursussen, gesprek, koffie enz. We hebben al pratende verkend of m.n. Gijs hier iets zou kunnen betekenen op het gebied van trauma- en verslavingszorg. Ze hebben daar te maken met o.a. berovingen, moord en fysiek en seksueel geweld. De mensen leven dicht op elkaar en er is veel armoede. De werkers in het 'community centre' proberen met een team van mensen er te zijn voor de slachtoffers en de bewoners. Morgen gaan we er naartoe om te kunnen zien en ervaren hoe het er daar uitziet. Misschien geef ik - Christel - er een korte workshop. Dat zien we morgen wel.

En verder...
 • hebben we ook een klein beetje toeristisch Manilla gedaan - op ongeveer de warmste dag van de week!
 • hebben we 'some minor difficulties' met onze gezondheid. We hebben allebei, lijkt het, een virale luchtweginfectie te pakken waardoor we ons niet zo fit voelen. Het plan was om vrijdag, zaterdag en zondag naar de sloppenwijk te gaan en daar ook vlakbij te verblijven, maar we moeten nog even afwachten hoe het met ons gaat in de loop van vandaag en morgen. Jullie gebed hiervoor stellen we zeker op prijs.
 • is het hier een komen en gaan van mensen. Net hebben we iemand uitgezwaaid die hier lang heeft gewerkt. Ze nam haar hond mee terug naar Canada. De hond - en zij - moeten 18 uur vliegen. Het is echt ontroerend om te merken hoe ook gebeden wordt voor een rustige vlucht voor de hond.
 • hadden we gisteren een gebedsbijeenkomst met de staf. Daardoor krijg je iets meer een idee over de andere projecten en activiteiten die hier gaande zijn.

Maandag spreken we nogmaals met Iljo van ABCCOP (Alliance of Bible Christian Communities of the Philippines). Zij probeert te werken - met de Filipijnse staf - aan bewustwording in de plaatselijke kerken. En daarmee is onze oriëntatie ook voorbij en begint de tweede helft van ons verblijf hier.

Met een warme groet van Christel en Gijs sluiten we af met een quizvraag:
Waarom worden er hier zo veel gastendoekjes verkocht in de winkels?
 1. In deze cultuur speelt familie een grote rol, dus ze hebben veel gasten.
 2. Als het regent kun je het doekje op je hoofd leggen.
 3. Je moet hier vaak je handen wassen vanwege de uitlaatgassen, het vuil enz.
 4. Je kunt het in je nek leggen als het heet is.


24 juli 2017. Onze laatste update.
Het antwoord op de quizvraag over het gastendoekje kun je zien op de foto hiernaast... We hebben een winnaar!

En verder:
Er was eens een sloppenwijk hier in Manilla, Welfareville, waar 6000 mensen woonden. De huizen stonden er dicht op elkaar. Op een kwade avond brak er brand uit. Alle mensen moesten rennen voor hun leven en konden niets meenemen. Ook de kerk in de wijk brandde tot de grond toe af. Gelukkig waren er 'maar' twee doden (wonder boven wonder). De brandweer kon niet in de wijk komen... het was maar een sloppenwijk. Vergelijk het maar met de vuurwerkramp in Enschede: alles is weg!
Inmiddels zijn ze acht maanden verder. Na de eerste noodhulp zijn de meeste helpers en organisaties vertrokken. Ruim 1500 mensen wonen nog steeds in een grote gymzaal, hutje mutje op elkaar. Ze maken er het beste van. Er is zelfs een klein winkeltje en een enkeling heeft een tv weten te bemachtigen. Een deel van de slachtoffers woont nu in half afgebouwde huizen in de oude wijk. Wel lastig is dat je moet bewijzen waar jouw huis was...
Wij trokken drie dagen op met mensen van deze kerk / gemeente. Een verpleegkundige die in de gymzaal zonodig kan screenen en helpen; iemand van Lifelihood (sic), een project waarbij mensen tassen maken voor de verkoop, waardoor ze een klein inkomen verdienen; een leugdleider, die jongeren uit de wijk motiveert om door te gaan met school en ook probeert om via beurzen (10 euro per maand ongeveer) dat mogelijk te maken; een 'churchplanter', iemand die betrokken is bij het opzetten van huiskringen in deze en andere wijken. Ze werken vanuit een holistische mensvisie.
We zijn onder de indruk van de veerkracht van de mensen hier. Ja, ze kunnen ook weinig anders dan doorgaan, maar toch. De kerk probeert er te zijn voor degenen die het zwakste zijn op een praktische manier. Met totaal 20 vrijwilligers doen ze dat ook oop andere plaatsen in en om Manilla.

Zaterdag waren we in Pandakan. Daar gingen we heen met de trolley, een avontuurtje op zich, zie de foto! Voor een jongerengroep die daar elke zaterdag bij elkaar komt heb ik een workshop gedaan over je kwaliteiten en hoe dat alles te maken heeft met welk beroep bij je kan gaan passen. Het was een leuke groep van 12 jongeren. Daarna heeft Gijs een workshop gegeven over emoties aan ongeveer 30 vrouwen. Quite a challenge!
En toen weer terug met de trolley over de brug en hopen dat er geen trein aankwam!

Wat ons raakt is dus de veerkracht van de mensen. Ze lachen veel - ze lachen denk ik soms ook de ellende van zich af. Maar of dat zo verkeerd is... ik weet het niet.
We kijken terug op twee intensieve weken met ontmoetingen, gesprekken, plezier, blunders, eye-openers en verwondering. Als ze hier 'misschien'  zeggen, kan het ja zijn of nee of misschien; als ze je de weg wijzen - de verkeerde kant op - is dat omdat beleefdheid gaat boven vertellen dat je het niet weet... en zo meer. De vele indrukken moeten bezinken. En dan zijn we benieuwd waar het naartoe groeit - of niet!
We zijn dankbaar dat we dit konden doen. Morgen begint onze tweede helft: vakantie! En meer zien van dit land.

Dit is voor nu de laatste update. Er is natuurlijk veel meer te vertellen maar dat doen we liever gewoon om onze eigen tafel met kip met rijst!

Salamat
Christel en Gijs


Diaconale Jongerenreis naar Rwanda van 31 juli tot 14 augustus.

Lees hier de verhalen van 'onze' meiden.juli 2017

Herman Koolstra gepromoveerd

Op donderdag 6 juni 2017 is Herman Koolstra aan de Technische Universiteit Delft gepromoveerd op het onderwerp "Preventing Aircraft loss of control: Aiding pilots in manual recovery from roll-limited situations". Dit is een onderwerp dat iedereen na aan het hart ligt die wel eens moet vliegen! Dankjewel Herman voor je bijdrage hieraan en gefeliciteerd met je promotie!
juli 2017

'Nacht zonder dak' voor herhaling vatbaar

Nacht zonder dak was een leuke en gezellige nacht. 's Avonds kom je bij elkaar om een nacht zonder dak te slapen. Dat deden we op 30 juni voor kinderen uit Kenia die in de sloppenwijken leven.

De opbrengst van Nacht zonder Dak was ongeveer €900 en daarmee hebben we 22 kinderen uit Kenia geholpen. Ik ben heel blij dat we zoveel kinderen hebben geholpen en ik wil dit graag nog een keertje doen!

Jonne Odding
 juni 2017

Actie "Vakantiegeld delen" 2017 prima resultaat

'Ik zou zo graag na de schoolvakantie aan mijn klasgenootjes willen vertellen waar ik op vakantie ben geweest,' vertelt Johanna. 'Maar wij gaan nooit op vakantie want daar hebben mijn ouders geen geld voor. Mijn moeder is werkloos geworden en mijn vader verdient niet genoeg als zzp'er.'

In Amersfoort groeien 3.700 kinderen op in een gezin met een laag inkomen. De diaconieën van de Protestantse Gemeente Amersfoort en de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord hebben dit jaar voor de veertiende keer de actie Vakantiegeld Delen georganiseerd. Zij doen dit in samenwerking met de wijkteams, de inloophuizen en de voedsel- en kledingbanken. De projectgroep Vakantiegeld Delen is er voor iedereen met een laag inkomen die in Amersfoort woont, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.
Dit jaar was er een recordopbrengst van maar liefst €52.789,32 en werden 145 'adressen' blij gemaakt met een gift. Mede dankzij de bijdrage van vele Hoeksteners! Dankuwel daarvoor!

(PS... ook deze gift komt in aanmerking voor belastingaftrek)

Meer informatie: Joke Koolhof, diaconaal opbouwwerker Protestantse Gemeente Amersfoort, dowamersfoort@solcon.nl.mei 2017

Lunch met El Shadai-gemeente gezellig en leerzaam

Op 7 mei 2017 hebben leden van onze gemeente kennisgemaakt met de El Shadai-gemeente, die op 's zondagsmiddags in onze kerk hun viering houdt. Leden van deze kerk zijn doorgaans van Congolese en Rwandese afkomst en wonen verspreid over het hele land. Eerst kwamen we samen in een kleine viering op Nederlandse manier, toen samen geluncht (Nederlandse soep en broodjes, gevolgd door een Rwandese lekkernij) en daarna een kleine viering op Rwandese manier.

Het was heel fijn zo op een ongedwongen manier met elkaar kennis te maken. Eerst verliep het wat stroef, maar tijdens de lunch kwamen de gesprekken op gang. We ervoeren tegelijkertijd wat we gemeen hebben - lid zijn van de wereldwijde christelijke kerk - én het feit dat God eren en dienen op veel verschillende manieren kan!  
april 2017
Koninklijke onderscheiding voor Gerard en Ans Raven

Op woensdag 26 april 2017 hebben gemeenteleden Ans en Gerard Raven allebei een koninklijke onderscheiding ontvangen, vanwege vele jaren vrijwilligerswerk (waaronder divers kerkenwerk binnen de Hoeksteen, en ook op PGA en classicaal niveau)  en bijzondere verdiensten. Wij feliciteren hen van harte met deze prachtige erkenning!
april 2017
Doorgeef rozenactie leuk om te doen
Op 22 april hebben leden van 20 Amersfoortse kerken met z'n allen 1000 rozen uitgedeeld aan voorbijgangers. Deze rozen waren bestemd voor mensen van wie de voorbijganger vond dat ze wel een steuntje in de rug konden gebruiken. Leden van De Hoeksteen hebben zo ook vijftig rozen uitgedeeld, vóór de Jumbo. Mensen reageerden blij verrast over de actie. Zo verspreiden wij onze boodschap van omzien naar elkaar. Voor herhaling vatbaar!maart 2017

VIER-TAFELS


Wie zijn kind laat dopen of opdragen, belooft om dat kind voor te gaan in het geloof.


Vier Amersfoortse wijkgemeenten (De Bron, Emmaüskerk, Fonteinkerk en De Hoeksteen) organiseerden een inspiratie-avond over hoe je dat kunt doen. Eén van de manieren om in gesprek te raken met je kind over geloof zijn vier-tafels.

Samen met je kind(eren) stel je op een vast plekje in huis voorwerpen op rond een thema zoals Veertigdagentijd, verjaardag of doop-gedachtenis, en die bekijk je samen, met bijv. een vast liedje erbij. Bij kinderen van heel jong tot tieners werkt dat goed.


Bidden voor het eten is zo’n ander moment dat soms best lastig kan zijn. Ook daarvoor deelden we suggesties. Zo zou je een kaars aan kunnen steken en daarbij iets kunnen zingen, of elk kind laten zeggen waarvoor het wil bidden.

Het was een enthousiaste avond en naast ideeën werden er ook vele materialen uitgewisseld.

Wil je je ook wat verdiepen in viertafels, kijk dan op www.geloventhuis.nl. En kijk voor kinderbijbels bijv. op www.kinderbijbels.nl . en voor leuke liedjes zoek je bij het YouTubekanaal van meester Richard of op www.kindergospel.nl.


ds. Marieke E.J. den Brabermaart 2017

Wilde Ganzen blij met onze gift
Onlangs hebben wij het volgende bericht gekregen van ontwikkelingshulporganisatie Wilde Ganzen:

"Op 20 maart 2017 hebben wij uw bijdrage van €218,72 mogen ontvangen voor de bouw van een gemeenschapshuis en herberg in Upperdolpo, Nepal... Met uw bijdrage werkt u mee aan projecten die mensen in staat stellen de bestrijding van armoede zelf uit te voeren.
"Zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden mobiliseren we zoveel mogelijk mensen en middelen om met kleinschalige initiatieven tegen de armoede in te gaan. Elk project is geworteld in de lokale gemeenschap, een voorwaarde om ook op termijn vrucht te dragen... Zo zijn er inmiddels ruim tien duizend projecten succesvol afgerond."
Alle gevers hartelijk dank!