Activiteiten buiten onze kerk


Taizéviering voor jongeren

Op vrijdag 19 januari is er weer een Taizéviering voor jongeren. Aan de vooravond van de week van gebed voor de eenheid van de christenen, willen ook wij bidden en vieren. Samen denken we na over 'God bevrijdt'. We starten met een maaltijd om 18u, vanaf 19.30u is er koffie en thee en om 20u begint de viering. Deze is in de Oud Katholieke Kerk (Boldersstraat 2). Voor meedoen aan de maaltijd graag opgeven via info@taizeamersfoort.nl Van harte welkom!

 


EVANGELISCHE BASISSCHOOL DE PAREL
Informatieavond voor nieuwe ouders"Ieder kind geliefd, gezien en gekend"
 Bent u op zoek naar een basisschool waar uw kind geliefd, gezien en gekend is?

Een school waar we leren vanuit het besef dat we Gods waardevolle kinderen zijn?

Een school waar kinderen een persoonlijke relatie met Jezus mogen ervaren?

Een school waar we afstemmen op de onderwijs behoefte van elk kind?

Welkom op de informatieavond op 22 januari, EBS De Parel, Zuiderkruis 4, Amersfoort.
Inloop vanaf 19.45 uur, start 20.00 uur.

'Recht door zee' thema Week van Gebed 2018

Vrijheid van slavernij belangrijk onderwerp in jaarlijkse gebedsweek


'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen. In 2018 vindt deze jaarlijkse gebedsweek plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, hoofdstuk 15, en is afkomstig uit het Caribisch gebied.


De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland. Jonathan Zeijl, relatiemanager bij MissieNederland: 'Het verhaal over de bevrijding van het volk van God is zeer aansprekend voor de Caribische christenen. Gods rechterhand leidde het volk Israël 'recht door zee'. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities the hand van God actief in het beëindigen van de slavernij.'


Klaas van de Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: 'De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Daarom is het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15) een voor de hand liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking.'


De Raad van kerken en MissieNederland kennen een lang gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. In het samen bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo'n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.


Voor de Week van Gebed worddt een orde van dienst en beziningsmateriaal aangeboden voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen. Aan de totstandkoming van dit materiaal werken christenen vanuit de volle breedte van de kerk. Houd de websites www.raadvankerken.nl en www.weekvangebed.nl in de gaten.