Activiteiten buiten onze kerk


 
20 april 2018

Taizé-viering voor jongeren (van geest) in Oud-Katholieke Kerk

Op vrijdag 20 april is er weer een Taizéviering voor jongeren tot (ongeveer) 35 jaar. Om 19.30u is er koffie en thee, om 20u is de viering. We komen bij elkaar in de Oud-Katholieke Kerk (zij-ingang Boldersestraat 2). Van harte welkom! Meer info via facebook.com/taizeamersfoort  of info@taizeamersfoort.nl .Ministry cursus in de Nieuwe Kerk

Ministry is een gebedsmodel waarbij twee mensen bidden voor een derde persoon: ‘Bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest’. In sommige gemeenten wordt ministry vertaald met ‘persoonlijk gebed’, ‘persoonlijke voorbede’ of  ‘zegenend bidden’. Bij ministry verwachten we dat God door zijn Geest daadwerkelijk aanwezig is (Lucas 11:13). Het gaat daarbij niet om de bidders, maar om God die door de Heilige Geest wil werken in het leven van de persoon die om gebed vraagt. In Engeland wordt gezegd: ‘Ministry is zegenen wat God aan het doen is’.

Graag nodigen wij je uit om aan de ministrycursus deel te nemen, zodat je kunt leren hoe je deze mooie vorm van geestelijke dienstbaarheid ook zelf kunt geven. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. De bijeenkomsten beginnen met lofprijzing, daarna volgt onderwijs vanuit de Bijbel en het in praktijk brengen van het ministrygebed. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: de Bijbelse basis, de praktijk van ministry, genezing, vervulling met de Heilige Geest, vergeving, luisteren naar God, reageren op kwade machten en de leiding van God in ons leven.

De cursus is toegankelijk voor iedereen die verlangt te groeien in gebed, want ook voor je persoonlijk gebedsleven is deze cursus van grote waarde. Niet iedereen vindt bidden namelijk even gemakkelijk en ook niet iedereen voelt zich even vrijmoedig om voor een ander te bidden. De cursus is erop gericht om je te helpen daarin te groeien en betekent niet dat je vanzelfsprekend mee moet gaan doen in het gebedsteam.


Data: maandagen 23 april, 7, 14 en 28 mei en 4 juni 2018

Tijd: 20.00 – 22.00 uur  (inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur).

Plaats: Nieuwe Kerk, hoek Leusderweg en Daltonstraat

Kosten: € 25,- per persoon inclusief cursusboek, koffie en thee.

Info en opgave: Gerben van Baren (vanbaren@gmail.com)  of Gerard Kansen (gerardkansen@gmail.com)


 

Themadag ‘Rouw in mijn hart’ in Austerlitz/Zeist

Onder het thema ‘Rouw in mijn hart’ organiseert de stichting Als kanker je raakt een themadag voor iedereen die een dierbare heeft verloren aan kanker of een andere ziekte of ongeval. De dag staat in het teken van ontmoeting, herkenning, bezinning en bemoediging en vindt plaats op donderdag 17 mei 2018 van 10.30 tot 15.30 uur. De plaats van ontmoeting is het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, 3711 AB Austerlitz.


Iemand van wie je houdt, is overleden. Eén van de meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Er is rouw in je hart. De wereld om je heen lijkt stil te staan. Niets is meer zoals het was. Gevoelens van verdriet, boosheid, lusteloosheid, eenzaamheid, schuld of wanhoop kunnen je overvallen. Ook lichamelijke klachten kunnen optreden. Deze gevoelens en klachten kunnen verwarrend en vermoeiend voor je zijn.


Het doel van deze dag is ontmoeting, herkenning, erkenning en (geloofs)bemoediging. Graag willen we mensen, die een dierbare hebben verloren aan kanker (of aan een andere ziekte), ondersteunen en met hen mee trekken. Het thema ‘Rouw in mijn hart’ wordt breed en afwisselend uitgewerkt. Er wordt op meerdere, aansprekende manieren bij het thema stilgestaan, o.a. door gesprek, een creatieve workshop en het luisteren naar muziek. Ook is er, onder het genot van koffie/thee en een heerlijke lunch, volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

De dag wordt geleid door Annette Westerhuis.  De creatieve workshop wordt verzorgd door Petra Overbeek en gastvrouw is Willy van der Meij.


Wij nodigen geïnteresseerden hartelijk uit. De insteek is laagdrempelig. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Graag wel vooraf aanmelden. Meer informatie? Direct aanmelden? Ga naar www.alskankerjeraakt.nl of stuur een e-mail naar ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.


Training van Pact SamSam

‘Ik ben mijn bril vergeten’

Herkennen van en doorverwijzen bij laaggeletterdheid.

 

Heb je ook wel eens dat je je opeens met een schok realiseert dat de persoon die tegenover je zit problemen heeft met lezen en schrijven? Hoe kan het dat dat in Nederland nog voorkomt?

Iedereen gaat toch naar school? Als iemand niet kan lezen of schrijven, heeft die persoon dan misschien niet nog veel meer problemen?

 

In de vorm van een interactieve bijeenkomst krijg je tijdens deze workshop informatie over laaggeletterdheid en probeer je mee te denken over mogelijkheden of verbeterpunten om laaggeletterdheid tegen te gaan binnen je eigen network of organisatie.

 

Aan het eind van de training heb je geleerd:

  • Wat laaggeletterdheid is
  • Hoe je laaggeletterdheid kunt herkennen
  • Op welke manier je je eigen organisatie toegankelijker kunt maken voor laaggeletterden
  • Hoe je iemand kunt doorverwijzen.
  • Wat de bibliotheek doet voor laaggeletterden.

 

Voor wie: Vrijwilligers die in hun werk te maken hebben met laaggeletterde mensen.

Datum: Donderdag 24 mei

Tijdstip: Van 10:00-12:00 uur

Locatie: Bibliotheek Het Eemhuis, Eemplein 71 te Amersfoort

Prijs: gratis

Inschrijven: Mailen naar: secretariaat@pactsamsam.nl

 

De training wordt gegeven in samenwerking met Taalhuis Eemland van Bibliotheek Eemland en Stichting Lezen & Schrijven.